Boogkerk_Kerk

Het adres van de Boogkerk is:
Watersteeg 2
3824 EM Amersfoort

Telefoonnummer: 
033 – 455 61 08

“De Boogkerk vind je letterlijk en figuurlijk in het centrum van de wijk Amersfoort Nieuwland”

 • Testimonial

  Kennismaken?

  Kennismaken?

  Waarvoor?
  – Heb je vragen over het geloof?
  – Vrijblijvend kennismaken met onze gemeente?
  – Harald en Susanne nemen graag de tijd om je vragen te beantwoorden!

  Contactpersoon:
  Harald en Susanne Bomas

  Contactgegevens:
  Sikkelkruid 51
  3824 PN Amersfoort
  033-8883786
  welkom@boogkerk.nl

 • Testimonial

  Predikant

  Predikant
  Ds. Kor (K) Beiboer

  Contactgegevens:
  Poortersdreef 5
  3824 DL Amersfoort
  033 – 258 42 32
  k.beiboer@gmail.com

  Waarvoor?

  – Meer weten over het geloof?
  – Over vragen rond het geloof?
  – Over vragen die persoonlijke moeite geven?
  – Meer weten over de Boogkerk?
  – Aanmelden voor een kennismakingsavond

 • Testimonial

  Koster

  Koster

  Waarvoor?
  Voor het huren of reserveren van een ruimte

  Contactpersonen:
  Hink Jan Grasdijk (Koster)

  Contactgegevens:
  06-53 35 45 78
  info@boogkerk.nl

 • Testimonial

  Kerkelijk bureau

  Kerkelijk bureau

  Waarvoor?
  – Aanmelden als lid van onze gemeente (ook wel ‘attestatie inleveren’)

  Contactpersoon:
  Gieneke Flohr

  Contactgegevens:
  James Grievegaarde 13 (op afspraak)
  3824 BV, Amersfoort
  033 – 888 34 92
  kerkelijkbureau@boogkerk.nl

 • Redactie

  Redactie

  Waarvoor?
  – feedback over deze website
  – informatie betreffende deze website, kerkblad, andere communicatiekanalen

  Contactpersoon:
  Taakgroep Communicatie

  Contactgegevens:
  communicatie@boogkerk.nl

 • Testimonial

  Diaconie

  Diaconie

  Waarvoor?
  – informatie en verzoeken voor (financiële) hulp

  Contactpersoon:
  Maarten Vreeken

  Contactgegevens:
  Correspondentieadres: Watersteeg 2
  3824 EM Amersfoort
  secretaris.diaconie@boogkerk.nl

  Bankrekening van de diaconie:
  NL 82 RABO 037.29.09.841 t.n.v. de Diaconie van de Gereformeerde Kerk van Amersfoort-Nieuwland

 • Testimonial

  Kerkenraad

  Kerkenraad
  Waarvoor?
  – voor alle correspondentie voor de kerkenraad / beleidsraad

  Contactpersonen:
  Tineke Nijland – Zijlstra (Secretaris beleidsraad & Scriba kerkenraad)

  Contactgegevens:
  Correspondentieadres:
  t.a.v. Tineke Nijland – Zijlstra
  Watersteeg 2
  3824 EM Amersfoort
  secretaris.breed@boogkerk.nl

  Waarvoor?
  – correspondentie pastorale raad

  Contactpersonen:
  Rinze van Veen (Scriba pastorale raad)

  Contactgegevens:
  Correspondentieadres:
  t.a.v. Rinze van Veen
  Watersteeg 2
  3824 EM Amersfoort
  033-4561577
  scriba.smal@boogkerk.nl

 • Testimonial

  Huisgroeigroep

  Huisgroeigroep

  Contactpersoon:
  Rick ten Heuw

  Contactgegevens:
  Correspondentieadres:
  t.a.v. Rick ten Heuw
  tel.: 06-29621243
  e-mail: ricktenheuw@gmail.com

  Waarvoor?
  – Meer informatie / vragen over huisgroeigroepen
  – Aanmelden voor een huisgroeigroep