Voorganger: ds. Peter Hommes Welkom (ouderling)Inleidende woorden (Peter)Opw. 581 (Til mij op)Belijdenis van afhankelijkheid en groetOpw. 461 (Mijn Jezus, mijn Redder)Gebed Kinderlied:  https://www.youtube.com/watch?v=Ec_VS7Voxsc 2 Timoteüs 3: 1-9LB 1010: 1, 2 (Geef vrede, Heer, geef vrede)2 Timoteüs 3: 10-17LB 1010: 3, 4PreekOpw. 755 (Bewerk ons hart, o God)Dankzegging en voorbede (ouderling)CollecteGebed om zegen, Sela (Zegen mij op […]