1.       Votum en Groet 2.       Opwekking 815 – Vul dit huis met uw glorie 3.       Geloofsbelijdenis van Nicea 4.       Gebed 5.       Kindmoment – door Roel via Powerpoint 6.       Daarom bidden wij – Opwekking voor Kids 97 7.       Schriftlezing: Psalm 27 8.       Sela – Wanneer ik u niet vind 9.       preek 10.   Psalmen voor Nu 27 […]

Doopdienst. Geen inschrijving mogelijk vanwege genodigde familie en gemeenteleden. WelkomZingen: Votum en groet (Sela)GebedZingen: Indescribable (Chris Tomlin)Doopbrief + doopvragenDoop van Casper en PepijnZingen: Zegen voor de kinderen (Sela)Uitreiking doopkaart Lezen: Johannes 1:14-18OverdenkingGeloofsbelijdenis met elkaar opzeggenOpwekking 461 (Mijn Jezus, mijn redder)Gebed Aankondiging collecteOpwekking 832 (Jezus Overwinnaar)Zegen