Kerkdienst ds. D. Groeneveld

Kerkdienst ds. D. Groeneveld


Evenementgegevens


Zondag 28 februari 10:00 Boogkerk

Voorganger: ds Dick Groeneveld
Muziek: Maarten Schelling en Annelotte de Wit

Votum en groet
Toewijding:
  Opwekking 573
  Lezen Kolossenzen 3:5-17
  Lied Here is my heart (Casting Crowns)
  Gebed

Verkondiging:
  Lezen: Psalm 27
  Kindermoment + kinderlied https://www.youtube.com/watch?v=iRb5C2taYAI 
  Preek: God is mijn licht
  Lied U bent sterker (Mozaiek)

Dankzegging:
  Voorbede
  Mededelingen
  Collecte Stichting Timon (PerspectiefHuis) – filmpje https://youtu.be/zqKTezggyyw
  DNP Psalm 27:1 en 2
Zegen

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *