Kerkdienst L. Pors

Kerkdienst L. Pors


Evenementgegevens


*Ja, maar: één waarheid?*

Welkom
Votum: Psalm 121:1,4 (NPB)
Groet
Zingen: Opwekking 638 (Prijs Adonai)
Gebed
Kindermoment + lied
Start Boogkids
Zingen: LvdK 125:1,5 (O kom, o kom, Immanuël)
Bijbellezing: 1 Johannes 4:1-10
Preek
Zingen: GK 177 (Heer u bent mijn leven)
Leer- en doetraject discipelschap (Pieter Messelink)
Zingen: Opwekking 343 (Heilige Geest van God)
Dankgebed en voorbede 
Mededelingen
Collecte
Zingen: Opwekking 454 (Zegen, aanbidding)
Zegen

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *