Kerkdienst R. Barkema + gastprediker Cate Nattabi

Kerkdienst R. Barkema + gastprediker Cate Nattabi


Evenementgegevens


Ontmoetingsdienst De Verre Naasten met Cate Nattabi

toewijden aan God

welkom

‘Holy, holy, holy’ (LB 405 ‘Heilig, heilig, heilig!’)

PvN 145/Opwekking 734 (‘God, ik adem om van U te zingen’)

votum en groet

gebed

luisteren naar God

kindermoment

‘Lees je Bijbel, bid elke dag’ 

Boogkids groep 1-2

NBV21 Psalm 145:1-8

‘Great is Thy faithfulness’ (LB 885 ‘Groot is uw trouw, o Heer’)

NBV21 Psalm 145:9-21

‘Come, bless the LORD with one accord’ (GK Psalm 134 ’Kom allen dienaars van de Heer’)

NBV21 Marcus 1:14-15

gesprek met Cate Nattabi

schuilen bij God

gebed

‘May God be merciful and bless us’ (DNP Psalm 67 ‘God, geef genade, geef uw zegen’)

Collecte + toelichting collectedoel en machtigingskaarten

Luisterlied ‘De kerk van God’

voorbede en mededelingen

wandelen met God

‘Be Thou my vision’ (Opwekking 520 ‘Wees mijn verlangen’)

zegen

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.