Kerkdienst

Kerkdienst


Evenementgegevens


Voorganger: ds. Peter Hommes

Welkom (ouderling)
Inleidende woorden (Peter)
Opw. 581 (Til mij op)
Belijdenis van afhankelijkheid en groet
Opw. 461 (Mijn Jezus, mijn Redder)
Gebed

Kinderlied:  https://www.youtube.com/watch?v=Ec_VS7Voxsc

2 Timoteüs 3: 1-9
LB 1010: 1, 2 (Geef vrede, Heer, geef vrede)
2 Timoteüs 3: 10-17
LB 1010: 3, 4
Preek
Opw. 755 (Bewerk ons hart, o God)
Dankzegging en voorbede (ouderling)
Collecte
Gebed om zegen, Sela (Zegen mij op de weg die ik moet gaan)
Zegen
Een toekomst vol van hoop (Sela)

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *