Zondag 28 februari 10:00 Boogkerk Voorganger: ds Dick GroeneveldMuziek: Maarten Schelling en Annelotte de Wit Votum en groetToewijding:  Opwekking 573  Lezen Kolossenzen 3:5-17  Lied Here is my heart (Casting Crowns)  Gebed Verkondiging:  Lezen: Psalm 27  Kindermoment + kinderlied https://www.youtube.com/watch?v=iRb5C2taYAI   Preek: God is mijn licht  Lied U bent sterker (Mozaiek) Dankzegging:  Voorbede  Mededelingen  Collecte Stichting Timon (PerspectiefHuis) […]