Wie zijn we?

Actief, betrokken en meelevend, zo kun je onze gemeente typeren. Iedere zondag ontmoeten we elkaar in de wijk Amersfoort Nieuwland. We zijn met zo’n 700 leden, die elkaar naast de diensten op zondag ook door de week ontmoeten.

We zijn onderdeel van het kerkverband ‘Nederlandse Gereformeerde Kerken’. Wil je een samenkomst meemaken? Je bent van harte welkom!

Onze wens

“We willen een plek zijn waar iedereen zich welkom voelt en de rust van Gods liefde mag ervaren.
Die liefde zien we in Jezus, die ons vrijheid geeft. Dat gunnen we iedereen en we willen dat graag delen.”

Onze overtuiging

Wij zijn met elkaar verbonden door het geloof in God en Zijn zoon Jezus, de Redder van mensen. Geloven is meer dan de overtuiging dat God zich bekend maakt in de Bijbel. Essentieel voor het geloof is de liefde voor God en het vertrouwen dat Hij als onze Vader in de hemel Zijn weg gaat met ons mensen. Geloven kunnen we niet alleen en daarom stimuleren en helpen we elkaar om een levende relatie met God te onderhouden.

We luisteren zorgvuldig naar wat God in de Bijbel te zeggen heeft. Dat blijkt steeds een goede boodschap te zijn, die mensen goed doet en die enthousiast maakt om er naar te leven. De Gereformeerde Kerk van Amersfoort Nieuwland is één van de 277 kerkelijke gemeenten in het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt in Nederland.

Leeftijd tussen 0 - 10 | 20%
Leeftijd tussen 11 - 20 | 18%
Leeftijd tussen 21 - 30 | 15%
Leeftijd tussen 31 - 40 | 13%
Leeftijd tussen 41 - 60 | 26%
Leeftijd 60+ | 8%
58%
Belijdende leden
80%
Woonachtig in de wijk Nieuwland

Meer weten?

Als je op zondag een bijeenkomst bezoekt is er een welkomstteam aanwezig. Ze beantwoorden jouw vragen graag! Je kunt ook met ons contact opnemen via telefoon of e-mail.

Wanneer er genoeg aanmeldingen zijn, organiseren we kennismakingsavonden, we vertellen over onze gemeente en je kunt kennismaken met andere geïnteresseerden. Aanmelden kan bij ons Welkom Team.

Kijk bovendien eens naar de website Ik zoek God. Deze website geeft de mogelijkheid God beter te leren kennen.

Onze geschiedenis, naam en gebouw

De naam van de kerk werd na een prijsvraag uit vele inzendingen gekozen. De naam ‘Boogkerk’ (bedacht door onze zr. J. van Maanen – Pijp) verwijst naar de vorm van de Boogkerk. Het staat bovendien symbool dat wij ons onlosmakelijk verbonden voelen met de wijk Amersfoort Nieuwland, waar diverse straatnamen zijn met ‘boog’ met een boog (Regenboog, Hoge- en Lage Boog).

Tenslotte verwijst het naar Genesis 9 vers 13 -16:

‘Ik geef jullie voor altijd een teken van mijn belofte. Ik zet mijn boog in de wolken. Dat is het teken van mijn belofte aan jullie en aan alles wat op aarde leeft. Steeds als ik veel wolken over de aarde stuur, zal er een regenboog tevoorschijn komen. Dan zal ik denken aan mijn belofte aan jullie en aan alles wat leeft. Nooit meer zal het water iedereen doden en alles verwoesten. Als de regenboog in de wolken verschijnt, zal ik die boog zien.

Het gebouw

Na jaren van voorbereiding (en sparen) werd op 19 november 1999 het kerkgebouw voor onze gemeente en de gemeente van Hoogland geopend. In het ‘programma van eisen’ is destijds beschreven wat het gebouw moet uitdragen:

“Het gebouw moet zowel door vorm als door uitstraling, als kerkgebouw herkenbaar zijn.De vorm en uitstraling hebben de functie om de aandacht te trekken van de omgeving voor de kerk.De kerk mag niet onzichtbaar zijn in de wijk maar moet een signaal geven. De voorkeur gaat uit naar een modern gebouw.Geloven is van deze tijd en voor alle leeftijden.”

Lees het uitgebreide verhaal over de architectuur

Amersfoort_GKV_Boogkerk_2_rol_336

Het ontstaan

De gemeente Amersfoort Nieuwland is ontstaan in 2000, iets nadat de meeste huizen zijn gebouwd in de wijk Nieuwland. De gemeente is ontstaan na diverse splitsingen (na groei) van kerkgemeenten in de wijken in Amersfoort Noord (Amersfoort-Emiclaer, Amersfoort-De Horsten, Amersfoort-Hoogland en Amersfoort-Nieuwland).

Vanaf 2000 is onze gemeente langzaam gegroeid van 500 tot een gemeente van meer dan 700 gemeenteleden. De laatste jaren is dit aantal relatief stabiel gebleven. Sinds midden 2021 hebben we ds. René Barkema mogen verwelkomen als predikant en sinds midden 2022 ds. Lennard Pors als predikant.